โครงการคลีนิคภาษา

ศูนย์ภาษาจัด โครงการคลีนิคภาษา เพื่อให้คำปรึกษากับนักศึกษาที่ต้องการเรียนรู้/สอบถามเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษโดยตรงกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยสามารถลงชื่อนัดวัน เวลา เพื่อปรึกษาหรือสอบถามอาจารย์ทางออนไลน์ ดังนี้

  • ะยะเวลาโครงการ ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน – 31 สิงหาคม 2564 (เฉพาะวันจันทร์-ศุกร์)
  • ให้คำปรึกษา ไม่เกิน 30 นาทีต่อครั้ง ต่อ 1 คน หรือ ตามดุลยพินิจของอาจารย์ ที่ให้คำปรึกษาในครั้งนั้น ๆ
  • ให้บริการในรูปแบบ ออนไลน์ (ตาม Platform ที่อาจารย์กำหนด)
  • นักศึกษาสามารถตรวจสอบตารางว่างของอาจารย์ได้ที่เมนู ตรวจสอบตารางนัด แล้วลงชื่อเพื่อขอรับคำปรึกษาครั้งละ 1 คน ในเวลาที่ไม่ซ้ำกับคนอื่น ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ทางออนไลน์ที่เมนู  ลงชื่อนัดพบอาจารย์  ในตารางด้านล่าง
  • หลังจากที่นักศึกษาลงตารางนัดหมายกับอาจารย์แล้ว ให้นักศึกษาส่ง Inbox แจ้งการลงเวลานัดหมายมายังกล่องข้อความใน Facebook ของศูนย์ภาษา (https://www.facebook.com/LCCMRU) เพื่อศูนย์ภาษาจะได้ดำเนินการประสานกับวิทยากรต่อไป