Author Archives: SuwatDT DT

กำหนดการจัดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา โดยใช้ข้อสอบ CMRU-TEP ประจำปี 2565

การรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองและชำระค่าธรรมเนียมการสอบ จำนวน 800 บาท ได้ที่ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ** โปรดเก็บใบเสร็จค่าธรรมเนียมการชำระเงินไว้เพื่อเป็นเอกสารยืนยันในการเข้าสอบในวันสอบ** สถานที่สอบ : ห้อง 27044 ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หมายเหตุ : 1. สำหรับการสอบรอบวันเสาร์ ศูนย์ภาษาจะดำเนินการจัดสอบเมื่อมีผู้สมัครสอบตั้งแต่ 5 คน ขึ้นไป                          2. สำหรับการสอบวัดระดับความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา ไม่เสียค่าธรรมเนียมการสอบใน ครั้งแรก สอบถามเพิ่มเติม : Inbox Facebook.com/Language Center : CMRU หรือ Tel. 096 0169409 รอบที่ วันที่สอบ 1 วันพุธ […]

ประกาศผลสอบ CMRU-TEP นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1)

ผลสอบ CMRU-TEP นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 จัดสอบระหว่างวันที่ 12 – 23 กันยายน 2565  นักศึกษาที่ ผลสอบไม่ถึงระดับ B1 สามารถลงทะเบียนสอบใหม่ รอบที่ 2 ได้ ติดต่อ สอบถามส่งข้อความ Inbox FB ที่ Facebook : Language Center : CMRU         >> Download ผลสอบ CMRU-TEP รอบที่ 1         >> สมัครสอบรอบที่ 2

Contact Us :

เนื่องจาก หมายเลขโทรศัพท์สำนักงานศูนย์ภาษา (053 885866-68) ขัดข้อง ใช้ไม่ได้ชั่วคราว หากต้องการติดต่อ/สอบถาม ศูนย์ภาษา สามารถติดต่อตามได้ตามเบอร์โทร ดังนี้

โครงการคลีนิคภาษา

ศูนย์ภาษาจัด โครงการคลีนิคภาษา เพื่อให้คำปรึกษากับนักศึกษาที่ต้องการเรียนรู้/สอบถามเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษโดยตรงกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยสามารถลงชื่อนัดวัน เวลา เพื่อปรึกษาหรือสอบถามอาจารย์ทางออนไลน์ ดังนี้ ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน – 31 สิงหาคม 2564 (เฉพาะวันจันทร์-ศุกร์) ให้คำปรึกษา ไม่เกิน 30 นาทีต่อครั้ง ต่อ 1 คน หรือ ตามดุลยพินิจของอาจารย์ ที่ให้คำปรึกษาในครั้งนั้น ๆ ให้บริการในรูปแบบ ออนไลน์ (ตาม Platform ที่อาจารย์กำหนด) นักศึกษาสามารถตรวจสอบตารางว่างของอาจารย์ได้ที่เมนู ตรวจสอบตารางนัด แล้วลงชื่อเพื่อขอรับคำปรึกษาครั้งละ 1 คน ในเวลาที่ไม่ซ้ำกับคนอื่น ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ทางออนไลน์ที่เมนู  ลงชื่อนัดพบอาจารย์  ในตารางด้านล่าง หลังจากที่นักศึกษาลงตารางนัดหมายกับอาจารย์แล้ว ให้นักศึกษาส่ง Inbox แจ้งการลงเวลานัดหมายมายังกล่องข้อความใน Facebook ของศูนย์ภาษา (https://www.facebook.com/LCCMRU) เพื่อศูนย์ภาษาจะได้ดำเนินการประสานกับวิทยากรต่อไป

Thai Language courses for foreigners/overseas students at Language Center, Chiangmai Rajabhat University

Registeration Fees : 40,000 baht The course consists of 600 hours it is divided into 3 levels:1. Beginner level (200 hours)2. Intermediate level (200 hours)3. Advanced level (200 hours) Classes are on Monday to Friday from 9:00 a.m. – 5:00 p.m. (15 hours/week) Please contact us for more information :Language Center, Chiang Mai Rajabhat University4th floor Chalermprakiate Building202 Changpuek Road, Muang, Chiangmai 50300Tel. […]