Category Archives: News

กำหนดการจัดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา โดยใช้ข้อสอบ CMRU-TEP ประจำปี 2565

การรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองและชำระค่าธรรมเนียมการสอบ จำนวน 800 บาท ได้ที่ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ** โปรดเก็บใบเสร็จค่าธรรมเนียมการชำระเงินไว้เพื่อเป็นเอกสารยืนยันในการเข้าสอบในวันสอบ** สถานที่สอบ : ห้อง 27044 ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หมายเหตุ : 1. สำหรับการสอบรอบวันเสาร์ ศูนย์ภาษาจะดำเนินการจัดสอบเมื่อมีผู้สมัครสอบตั้งแต่ 5 คน ขึ้นไป                          2. สำหรับการสอบวัดระดับความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา ไม่เสียค่าธรรมเนียมการสอบใน ครั้งแรก สอบถามเพิ่มเติม : Inbox Facebook.com/Language Center : CMRU หรือ Tel. 096 0169409 รอบที่ วันที่สอบ 1 วันพุธ […]