ประกาศผลสอบ CMRU-TEP นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1)

  • ผลสอบ CMRU-TEP นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 จัดสอบระหว่างวันที่ 12 – 23 กันยายน 2565 
  • นักศึกษาที่ ผลสอบไม่ถึงระดับ B1 สามารถลงทะเบียนสอบใหม่ รอบที่ 2 ได้
  • ติดต่อ สอบถามส่งข้อความ Inbox FB ที่ Facebook : Language Center : CMRU

        >> Download ผลสอบ CMRU-TEP รอบที่ 1

        >> สมัครสอบรอบที่ 2

1 thoughts on “ประกาศผลสอบ CMRU-TEP นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1)

  1. จีจี้เองค่ะ says:

    เมื่อไหร่จะประกาศผลสอบรอบที่สองคะ

Comments are closed.