กำหนดการจัดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา โดยใช้ข้อสอบ CMRU-TEP ประจำปี 2565

การรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองและชำระค่าธรรมเนียมการสอบ จำนวน 800 บาท ได้ที่ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ** โปรดเก็บใบเสร็จค่าธรรมเนียมการชำระเงินไว้เพื่อเป็นเอกสารยืนยันในการเข้าสอบในวันสอบ**

สถานที่สอบ : ห้อง 27044 ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หมายเหตุ : 1. สำหรับการสอบรอบวันเสาร์ ศูนย์ภาษาจะดำเนินการจัดสอบเมื่อมีผู้สมัครสอบตั้งแต่ 5 คน ขึ้นไป
                          2. สำหรับการสอบวัดระดับความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา ไม่เสียค่าธรรมเนียมการสอบใน ครั้งแรก

สอบถามเพิ่มเติม : Inbox Facebook.com/Language Center : CMRU หรือ Tel. 096 0169409

รอบที่วันที่สอบ
1วันพุธ ที่ 10 พฤศจิกายน 2564
2วันเสาร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2564
3วันพุธ ที่ 8 ธันวาคม 2564
4วันเสาร์ ที่ 25 ธันวาคม 2564
5วันพุธ ที่ 5 มกราคม 2565
6วันเสาร์ ที่ 29 มกราคม 2565
7วันพุธ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565
8วันเสาร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565
9วันพุธ ที่ 9 มีนาคม 2565
10วันเสาร์ ที่ 26 มีนาคม 2565
11วันอังคาร ที่ 5 เมษายน 2565
12วันเสาร์ ที่ 23 เมษายน 2565
13วันพุธ ที่ 11 พฤษภาคม 2565
14วันเสาร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2565
15วันพุธ ที่ 8 มิถุนายน 2565
16วันเสาร์ ที่ 25 มิถุนายน 2565
17วันพุธ ที่ 6 กรกฎาคม 2565
18วันเสาร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2565
19วันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2565
20วันเสาร์ ที่ 27 สิงหาคม 2565
21วันพุธ ที่ 7 กันยายน 2564
22วันเสาร์ ที่ 24 กันยายน 2565
23วันพุธ ที่ 5 ตุลาคม 2565
24วันเสาร์ ที่ 29 ตุลาคม 2565