ลงทะเบียนขอรับวุฒิบัตร CMRU-TEP ปีการศึกษา 2565

ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2565 ที่สอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษ CMRU-TEP แล้วและต้องการวุฒิบัตร ลงทะเบียนเพื่อขอรับวุฒิบัตร โดยมีขั้นตอนดังนี้

  1. ลงทะเบียนเพื่อขอรับวุฒิบัตร (Click)
  2. ศูนย์ภาษา ทำการตรวจสอบข้อมูลระดับคะแนนของนักศึกษา 
  3. ศูนย์ภาษาจัดส่ง E-Certificate ให้นักศึกษาตาม E-mail ของนักศึกษาที่ลงทะเบียนไว้

     สอบถามเพิ่มเติม Facebook/Language Center : CMRU